הרשמה ראשונה למערכת

טופס הרשמה * שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
*
* ???
*
*
*
*
* לצורך מתן השירות אינטל עשויה לאסוף פרטים אישיים לצורך יצירת קשר, כגון שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת אימייל, שם בית הספר/המוסד ותפקיד. הפרטים נאספים לצורך יצירת קשר והמשך תיאום הביקור באינטל ישראל והם נשמרים למשך שנה אחת בלבד לכל היותר. לא נעשה בפרטים האישיים כל שימוש שהוא למעט למטרה שצויינה לעיל.
Alternate Text